גלריה

הביקור במוזיאון לקבוצות של עד שמונה מבקרים. בתשלום ובתיאום מראש בלבד