top of page

מוזיאון הזכוכית ערד מאכלס את תערוכת הקבע של אמן הזכוכית

גדעון פרידמן.

הביקור במוזיאון לקבוצות של עד שמונה מבקרים. בתשלום ובתיאום מראש בלבד

פסל הזכוכית "מבט כחול" שיוצר תנועה בזכוכית

ניתן להביט ולראות עד כמה התנועה התלת מימדית חזקה.

מבט כחול

bottom of page